DOLF MULDER (1960)

  Profiel Linkedin
* Opgeleid in (moraal)theologie en filosofie
* Ruime ervaring in de dienstverlening van het bisdom Utrecht als pastoraal werker. Begeleiding van vrijwilligers en professionals.
* Ervaring in begeleiding van moreel beraad en onderwijs in beroepsethiek.
* Actief geweest als: bestuurslid WVGV (Werkverband Vrijgevestigd Geestelijk Verzorgers), lid Raad van Advies NCZ (Netwerk Cliëntenraden in de Zorg), in commisies en bestuur van VPW(-Utrecht) (Vereniging van Pastoraal Werkenden) en VGVZ (Vereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen).
* De opleiding gevolgd tot ZKM-consultant in 2009-2010; tot vertrouwenspersoon in 2014
* In het verleden: geestelijk verzorger bij Diafaan; coördinator bij de Eigen Kracht Centrale; kwartiermaker bij SchuldHulpMaatje
* Werkzaam als beleidscoördinator bij VPTZ Arnhem.
* Overtuigd van het bestaansrecht van het vak geestelijke verzorging los van kerkelijke binding.
* Een open en nieuwsgierig zoeker geleid door de vraag Wie is de mens?
* Voor mij is er geen mooiere dienst dan te zorgen voor de geestelijke dimensie van het menselijk bestaan.
* Geinteresseerd in de relaties tussen kunst en spiritualiteit, zoals in de muziek van Popol Vuh. Zie mijn website www.popolvuh.nl


Lidmaatschappen:

- Landelijke vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV)

Kenmerken:
- KvK inschrijfnummer: 50720996
- BTW-nummer: 163930259B01