Extern vertrouwenspersoon

voor Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit

De Arbowet geeft aan dat een werknemer recht heeft op een veilige en gezonde werkplek. De werkgever is daarom verplicht beleid te voeren dat gericht is op het voorkomen en beperken van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon kan deel uitmaken van dat beleid.

Als extern vertrouwenspersoon ben ik aanspreekpunt voor medewerkers:
•    Bieden van eerste opvang van werknemers
•    Onderzoeken of een oplossing in de informele sfeer voorhanden is
•    Informeren over mogelijke oplossingsrichtingen
•    Ondersteuning bieden bij het indienen van een klacht
•    Adviseren van management en directie
•    Registreren en rapporteren

Als extern vertrouwenspersoon ben ik onafhankelijk en heb ik geheimhoudingsplicht.